Klicka här för att stänga fliken & komma tillbaka till där du var

Spelpolicy

Eftersom det här LANet sker i Svenska kyrkans och Svenska kyrkans ungas regi så har vi valt att anta vissa riktlinjer. Detta för att följa kyrkans värderingar. Därför är det inte tillåtet att spela spel där det tydligt syns att det är människor man skadar. Spel som tillhör den här kategorin är främst s k FPS (First Person Shooter). Exempel på dessa är Counterstrike och Call of Duty. Strategispel som t ex Starcraft är dock tillåtna. Exempel på fler godkända spel är: Starcraft I / II Minecraft World Of Warcraft Diablo I / II Civilisation Portal Quake 1-4 Worms och så klart alla spel som inte alls är våldsrelaterade, t ex Sims och vanliga bilracingspel. De som främst går bort är: Call Of Duty-serien Battlefield-serien CS Team Fortress 2 (och de som är väldigt snarlika ovan nämna spel).

Klicka här för att stänga fliken & komma tillbaka till där du var